Boligadministration

 

Den almene bolig-branche er under konstant politisk bevågenhed. Det enkelte bogligselskab eller boligadministrator skal leve op til både økonomiske og sociale forpligtelser.

Disse krav kan også betyde, at det ofte vil være rentabelt at slå flere selskaber/administrationer sammen. ACI har god erfaring med at de digitale udfordringer ved konsolidering og sammenlægning af boligadministrationer.

ACI kan også understøtte arbejdet med at effektivisere IT-processer, så dagligdagen bliver nemmere for både selskaber, medarbejdere og ledelse og i sidste ende til gavn for beboere.