Finans

 

Finanssektoren har en samfundsvigtig rolle og er tæt forbundet gennem digital infrastruktur. IT-systemerne indenfor finans-sektoren kræver en stor robusthed. De seneste trusselsvurderinger fra eksempelvis Center for Cybersikkerhed har fremhævet vigtigheden af et øget fokus på arbejdet med sikkerhed, beredskabsstyring, risikovurdering og compliance.

 

 • Operationel risikostyring
 • Risikostyring
 • Beredskabsplanlægning
 • Beredskabsøvelser
 • Compliance
 • Sikkerhedspolitik
 • Implementering af forretningsgange
 • Auditering
 • CIS20
 • Cloud assesment
 • Strategi