Introduktion i kvantitativ it-risikovurdering

Introduktion til kvantitative it-risikovurderinger.

Advarsel: At lære hvordan man skal analysere risiko kan ændre dit professionelle liv.

Kvantitative risikostyring baseret på videnskabelige metoder for statistik og opsamling af data bliver en afgørende kompetence i direktion og bestyrelse samt for specialister der arbejdet med it-sikkerhed. ACI har sammensat et introduktionskursus i anvendelse af kvantitative analysemetoder på it-området. Kurset løfter fligen af området i giver dig et udgangspunkt for videre uddannelse. Vi berører følgende spørgsmål.

  • Hvad er risiko egentlig? Forskellige definitioner og taxonomier forvirrer området og har skabt usikkerhed. Vi skærer igennem tågen.
  • Kvantitativ vs. Kvalitative vurderinger. En gammel debat. Her får du argumenterne som gør at du aldrig igen vil bruge kvalitative risikovurderinger.
  • Opsamling af data. Du har flere data og du skal bruge færre data end du tror for at reducere usikkerheden i en risikovurdering. Vi viser hvilke.
  • Kalibrering af respondenter. En række psykologiske faktorer medvirker til at eksperter vurderinger af fremtidige hændelser ofte er ubrugelige. Hvordan modvirkes dette?
  • Opbygning af et godt risikoscenarie – hvordan?
  • Anvendelse af simulering og matematiske fordelinger til opgørelse af risiko – hvordan?
  • Kommunikation af risiko til topledelse – hvordan?

Vi afholder typisk kurserne på en formiddag med 4 deltagere fra vores lokaler på Amagertorv i København.

Kontakt os for nærmere aftale.