Vores dogmer

Dogme 1

Vi skal prøve og vi vil fejle. Vi skal lære af det og så skal vi prøve igen.

 

Dogme 2

Risikostyring med tillid til fejlbehæftede metoder er værre end intuition og terningkast.

 

Dogme 3

Alle modeller er forkerte. Nogle modeller er brugbare.

 

Dogme 4

Rytmer og checklister er grundlæggende for al udvikling, uden dem bliver det farverigt og sjovt, men man når ingen vegne.

 

Dogme 5

Risikostyring kræver anvendelse af flere modeller. Forstå organisationen og modellerne – tilpas og justér løbende.

Dogme 6

Selv få målinger reducerer usikkerheden i en risikovurdering. Det er nyttesløst at gøre med flere elementer, det som kan gøres med færre.

 

Dogme 7

IT-specialister skal fysisk ud i forretningen og forstå virkeligheden. Det fremmer ikke det nødvendige samarbejde, at de sidder hver for sig. Go to the Gemba.

 

Dogme 8

Informationssikkerhed i organisationen skal styres af risikoappetit og hyppige faktabaserede risikovurderinger, ikke af frygt og skræmmekampagner.

 

Dogme 9

Det vigtigste for IT service og support er at optimere flow. Ticket tennis og bureaukratiske grænser mellem teams giver en dårlig kundeoplevelse.

Dogme 10

Hvis det betyder noget, kan det observeres. Hvis det kan observeres, kan det måles.