Ydelser

 

Vores primære ressource er vore medarbejdere. De arbejder hos ACI, fordi de har vist evnen til at lytte og forstå. De indgår i en kreativ proces, hvor de baseret på deres erfaringer vil fremkomme med – ofte pragmatiske – løsningsforslag til kundens udfordring.

ACI’s ydelser vil normalt være baseret på arbejder og opgaver, som vi har udført mange gange og for mange kunder. Her har vi indhentet erfaringer og opbygget en platform af metode og værktøjer, som vore kunder kan udnytte. Blandt disse områder er

  • Risikostyring og informationssikkerhed
  • Digital Partnerskab
  • Kriseledelse

Under overskriften ”digitalt partnerskab” kan vi sammensætte en skræddersyet ydelse fra ovenstående områder. Kunden kan hente tryghed ved at bestemte processer varetages eller faciliteres af ACI. Disse partnerskaber defineres efter en nærmere dialog, hvor kundens behov er i centrum.