Digital Partnerskab

Danmark har en digital førerposition med en befolkning, som er et af de mest IT-parate folkefærd i verden. Samtidig er der over de senere år opbygget en unik tværgående digital infrastruktur, som udgør et solidt grundlag for, at virksomheder kan digitalisere deres forretning. Ikke desto mindre ser vi gentagne digitaliseringsinitiativer, som ikke leverer den forventede værdi. Grunden er ofte, at der ikke har været de nødvendige tværfaglige IT-kompetencer til stede.

Som konsulenthus arbejder vi for at komplementere og støtte virksomheden de steder, hvor virksomheden selv mangler IT-kompetencer. ACI har et sammentømret team med IT-kompetencer dækkende infrastruktur, sikkerhed, strategi og compliance. Vi ser en styrke i vores bredde og forskellighed, som gør, at vi kan sætte netop det hold, som forbedrer de digitale projekters chancer for at komme succesfuldt i mål.

Samarbejdsformen kan være alt fra rådgivning i det små med månedlige inspirationsmøder til det store samarbejde i et projekt over mange måneder. Vi finder formen sammen og får etableret et digitalt partnerskab, der giver værdi for alle.