Hvordan arbejder vi

ACI leverer ydelser på én måde

Ydelser under overskriften Governance, Risk og Compliance leveres alle med den samme afprøvede leveranceprocess.

 

Hvordan
arbejder vi

Koncis plan

Dialog om rammer,
krav og ønsker

Struktureret
eksekvering

Samarbejde på tværs
understøttet af
digitale værktøjer

Målbar effekt

Analyse af målinger
med rapportering
på ledelsesniveau

Forbedring

Anbefaling af
prioriterede tiltag